MBM fortsätter i Stockholm

MBM konferensen arrangeras 2019 för 8:e gången.

MBM är mötesplatsen för eliten som driver verksamhet inom branschen för träning och hälsa. Allting handlar om att bygga relationer, utbyta erfarenhet och via utvalda leverantörer få nya idéer för ökad lönsamhet. Varje MBM samlar knappt 100 deltagare fördelat på ungefär lika många verksamheter som leverantörer. 

På plats är drygt 20 verksamheter, vilka representerar fler än 550 anläggningar med en samlad omsättning på närmare 3,0 miljarder kronor. Här finns också lika många leverantörer som erbjuder fantastiska produkter och tjänster.

Ingen annan branschträff i Norden har lyckats att samla så många stora beslutsfattare från företag som arbetar med träning och hälsa. Resultatet innebär att MBM är den optimala konferensen för Dig som leder, driver och utvecklar branschen!