• Vi accepterar att betalningsvillkoret är 30% vid anmälan och resterande 70% senast den 20 september 2019. Vi är införstådda med att avbokning senare än den 9 augusti 2019 debiteras med 50% av kostnaden.
  • Frågor eller funderingar, kontakta -

    Björn Johansson
    +46 (0) 42 27 05 50
    info@mbmb2b.com