• Anmälan är bindande. Komplettering och justering över vem som skall delta kan ske löpande dock måste vi ha slutlig deltagarlista senast den 2 september 2019. Deltagare/deltagarna måste inneha chefsbefattning på företaget. Vid avbokning efter den 2 september 2019 debiteras ni
    16 600 kr/verksamhet exklusive moms motsvarande konferens, hotell, mat och underhållning.
  • Frågor eller funderingar, kontakta -

    Björn Johansson
    +46 (0) 42 27 05 50
    info@mbmb2b.com